Maintenance Manager

Description: 
 • Zapewnianie ciągłości utrzymania ruchu maszyn, urządzeń i systemów automatyki
 • Koordynacja remontów i napraw z udziałem firm zewnętrznych
 • Nadzór nad opracowaniem i realizacją harmonogramu remontów i konserwacji maszyn i urządzeń oraz obiektów budowlanych
 • Analiza przyczyn awarii i usterek oraz przygotowanie i wdrażanie działań prewencyjnych i naprawczych
 • Inicjowanie oraz zarządzanie projektami optymalizacyjnymi oraz prewencyjnymi.
 • Prowadzenie zapytań ofertowych, utrzymywanie kontaktów z zewnętrznymi firmami serwisowymi
 • Prowadzenie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej wymaganej dla sprawnego funkcjonowania Działu Utrzymania Ruchu
 • Zarządzanie gospodarką części zamiennych maszyn 
 • Organizacja i koordynacja pracy podległego zespołu
 • Zapewnienie stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w powierzonym obszarze: (nadzór i utrzymanie przepisów BHP, wzmacnianie kultury bezpieczeństwa w zespole)
 • Tworzenie procedur operacyjnych w zakresie dotyczącym Utrzymania Ruchu i odpowiedzialność za ich przestrzeganie
 • Nadzór i realizacja budżetu działu

 

 • Udział w planowaniu wydatków inwestycyjnych fabryki w zakresie działu
 • Znajomość procesów technologicznych oraz zagadnień związanych z eksploatacją oraz remontami maszyn,
 • Praktyczna wiedza z zakresu przygotowania, realizacji oraz rozliczania projektów inwestycyjnych,
 • Praktyczna znajomość zagadnień z zakresu TPM i Prewencyjnego Utrzymania Ruchu,
 • Kompetencje menadżerskie: zarządzanie zespołem, umiejętność myślenia strategicznego i podejmowania decyzji,
 • Minimum 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku w firmie produkcyjnej oraz w zarządzaniu zespołem
 • SEP Grup 2,3 (G 1 mile widziana) - dla dozoru (D),
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MsOffice
 • Znajomość CMS/SAP lub innego programu UR, mile widziana znajomość programów do projektowania CAD,
 • Doświadczenie w zarządzaniu wykonawcami zewnętrznymi,
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca za swobodną komunikację